משאבי אנוש

משאבי אנוש בשמיר נותנת שירות לשני קהלים עיקריים:

א.      חברי הקהילה בכללותם וחברי הקבוץ בפרט

ב.      "שמיר כארגון" - כל עובדי הענפים והפעילות החקלאית בקבוץ

 

שלושה מוקדים לעבודת מש"א

  • פיתוח ארגוני וקהילתי
  • שמיר כארגון
  • חברי קהילה וקבוץ

 

פיתוח ארגוני וקהילתי

          ניתור והתאמת מבנה ארגוני נכון ומותאם לזמן ולאנשים

          ליווי תהליכי שינוי ארגוני

          בניית מדיניות בתחומים שונים כגון: רווחת עובד, מדיניות שכר וכדומה

          פיתוח מנהלים

 

שמיר כארגון

          הגדרות תפקיד

          גיוס עובדים (מכרזים, דרושים, תמיכה במנהלים וליווי תהליכי גיוס)

          תהליך החלטה על תנאי שכר ועבודה

          תהליכי קליטת עובדים

          חוזה עבודה

          תהליכי פיטורין

          רווחת עובדים

          טיפול בפניות עובדים בנושאים של שכר, תנאי העסקה וכו'

          הדרכות חובה

          ממונה בנושא מניעת הטרדה מינית

          פנסיה שכירים

          יעוץ וליווי מנהלים בכל הקשור להתנהלות מקצועית חוקית ואתית מול עובדים

 

חברי קהילה וקיבוץ:

          חברה בצוות שכר – זכאויות חברי קבוץ לסיוע מתקוף החלטות הקבוץ: אבטלה, השלמת הכנסה, רשתות ביטחון, שכר מינימום וכו'

          גיוס והכשרה של חברי קבוץ (וקהילה) לתפקידים מקצועיים ולתפקידי ניהול בתוך הקבוץ

          חברה בהנהלת הקהילה

 

מנהלת משאבי אנוש  - רוית אדר רותם. טלפון: 0507419322