מאמאנט
ליגת המאמאנט חוזרת לפעולה.
לפרטים והצטרפות:
סיון קודלש 050-7314561