ספריית ילדים
ספריית הילדים פתוחה
בימי ראשון בין השעות 16:00-17:00ושלישי בין השעות 17:30 - 19:00.
לפרטים נוספים - טובית קמחי - 050-5797260 / מירי מירון - 050-7629513