ספריית ילדים
ספריית הילדים פתוחה
בימי שלישי בין השעות 17:30 - 19:00.
לפרטים נוספים - טובית קמחי - 0505797260 / מירי מירון - 050-7629513