ימי הזכרון


ימי הזכרון בשמיר מצויינים בצורה מכובדת.

כאן תוכלו לצפות בטקס יום הזכרון 2015.