"הנושא המשותף" - משה כגן ואברהם אילת


"הנושא המשותף"

משה כגן ז"ל –  אברהם אילת.

אוצרת: יונית קדוש.

פתיחה בשבת 4.6.16 בשעה 11.00, נעילה בשבת 2.7.16.

תערוכה משותפת לשני אמנים משני דורות. משה כגן יליד קרמניץ שבפולין  יליד 1922 חבר קיבוץ שמיר, נפטר בסוף אפריל 2016.

אברהם אילת יליד 1939 הגיע לקיבוץ שמיר בגיל 18, במסגרת גרעין נח"ל, אומץ כבן במשפחת כגן, והיה חבר קיבוץ עד 1978.

התערוכה תפגיש בין ציורי נוף בצבעי מים, ציורים בדיו ורישומים של משה כגן ז"ל עם עבודות, המורכבות מצילומים וטקסטים מעובדים מארכיון קיבוץ שמיר, ציורים בגרפיט, רישומים ושתי עבודות וידאו של אברהם אילת. הכותרת: "הנושא המשותף" לקוחה משיטת ההוראה שהייתה נהוגה בבית הספר הקיבוצי, מחפשת נקודות מפגש אך רומזת באירוניה על השוני. התערוכה מעלה שאלות הנוגעות למקום המפגש ביניהם (קיבוץ שמיר, ארץ/מדינת ישראל), לרוח הזמן של אותה תקופה (חברה שיתופית הקובעת את גורל היחיד) (המצב הביטחוני) וכיצד נראות האמירות האלו כיום.

שני אמנים משני דורות, שתי התבוננויות שונות על אותו המקום, אותו הבית.