בריכת השחייה

תוצאת תמונה עבור שחיהתוצאת תמונה עבור שחיה                                      

 

שעות פתיחת הבריכה :

עונת הרחצה מאי 2017

 

·      ראשון
הבריכה סגורה בבוקר לצורך תחזוקה
13:00 – 19:00 – הבריכה פתוחה לציבור
19:00-16:00 – עדיפות לשחיינים במסלולים.

·      ימים ב-ה
5:30 עד 9:00 – עדיפות לשחייה במסלולים.
9:00 – 10:00 – הבריכה סגורה

10:00 – 19:00 – הבריכה פתוחה לציבור
19:00-16:00 – עדיפות לשחיינים במסלולים.

 

·      שישי 
5:30 עד 18:00 – הבריכה פתוחה לציבור
5:30 עד 9:00 – עדיפות לשחיינים במסלולים.

·      שבת
06:00 עד 19:00 - הבריכה פתוחה לציבור
06:00 עד 9:00 – עדיפות לשחיינים במסלולים.

                    
קיץ נעים ושחיה בטוחה ונעימה,

                                 דורון לוין.