מקלט גלריה (יוגה)
ימים א' ב' ד' 18:00
יום ו' 9:30 , 11:00

יום ב' יוגה לגברים 10:30
יום ה' יוגה שיקומית 10:00

להרשמות ופרטים נעמה 050-8926671