חסר רכיב
שער יזכורקדיש

יתגדל ויתקדש יקר האדם

אשר עמל אתנו במישור

ועוולה לא נמצא בשפתיו ישתבח הקבוץ בנאמניו,

ששיקעו מחילם ללא חסר,

משחר נעוריהם עד אחרון יומם

וגמולם- טעם עמלם.

 

ואם תמו חיים של טעם-

לא נפקד זכר פועלם,

כי דרך ישרים לא תאבד

ותוחלת מעשיהם תעמוד לעד

 

אדמת הבזלת של שמיר שריתקה

מיטב מאווי חיים

אוספת את יקירנו לחיקה,

בעצב ואהבה.

 

כי חוק הוא מאז ומעולם

שזכר מעשיו של אדם

יהיה צרור בצרור החיים

וחתום בשלשלת המשכם.

וכל עוד נזכרם-יחיו בינינו.

 

קבוץ שמיר מעלה זכר יקיריו

במעשה החיים והשלום.

 

יתגדל ויתקדש אמת האדם.

חסר רכיב