קיבוץ שמיר
חסר רכיב

מרפאה

לקיחת דם ובדיקות מעבדה :
ימים א',ב,ג',ה - 7:00-7:40
קבלת אחות ימים:
א' - 10:00-17:00 / ב' - 10:00-14:00 / ג' - 10:00-14:00 / ד' - 14:00-18:00 / ה' - 10:00-12:00
טיפת חלב:
ב' - 7:00-10:00 / ג' - 7:00-9:00
קבלת רופא:
א' - 13:30-16:00 / ג' - 9:00-11:30 / ה' - 8:00-10:30
מזכירה רפואית:
א', ג' - 10:00-13:00 / ב, ד', ה' - 10:00-12:00 
חסר רכיב