קבצים

https://www.youtube.com/watch?v=AxUxYH7OM30&t=334s&r=0.583327537941845