קיבוץ שמיר
חסר רכיב

השבוי

29/05/2019
השבוי סיפורי שמיר מזכרונו של אשר אשל - אנצ'ל השבוי באותם הימים ממש קרה, שניסן יואלי ז"ל הלך בבוקר השכם לעבודה בכרם הגפנים, היה דבר כזה בשמיר, מצפון לקיבוץ לאורך הדרך לכפר- סאלד. והנה בקצה הצפוני של הכרם מסתתר לו חייל סורי. ניסן נבהל כמובן והתחיל לצעוק לחייל שיתלווה עליו, ניסן התחיל לצעוד לכיוון הקיבוץ ועשה לחייל סימנים ביד שיבוא אחריו, כשהוא דואג לשמור על מרחק בטוח מהחייל. כשנכנסו דרך השער הצפוני של הקיבוץ, הצטרפו לניסן חברים נוספים והכניסו את החייל לחדר בצריף המזכירות שליד השער, עד שהגיעו מהצבא לאסוף את החייל. לימים התברר, שהחייל הרג את הסמל שלו וברח לישראל לקבל חסות. השמועות סיפרו, שכעבור שנים ישראל קיבלה תמורת הסגרתו מחיר גבוהה.
חסר רכיב