קבצים

https://www.shamir.org.il/media/sal/pages/688/f39_2019-12-19 Bshamir 98 (4).pdf
ftp://ftp.shamir.org.il/Shamir/2019-12-19%20Bshamir%2098.pdf