קיבוץ שמיר
חסר רכיב

במועצה חשב.ת

11/02/2020

מסמכים מצורפים

מכרז חשב אגף במועצה.pdf
חסר רכיב