קיבוץ שמיר

הזמנת אוכל מחד"א

מועד התחלה: יום רביעי , 18/03/2020 , 11:59
מועד סיום: יום ראשון , 18/03/2029 , 11:00
מקום האירוע:
פה ניתן להזמין אוכל על פי השדות למילוי בטופס ההרשמה
date=01%2F01%2F2099&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20&f5=הזמנת אוכל מחד%22א%3CD%3E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%99%3CD%3Etype%3CD%3Eradio%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%2C%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%99%2C%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99&f6=הזמנת אוכל מחד%22א%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%2F%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%3CD%3Etype%3CD%3Etext