קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eshamir%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F837%2Ff39_בשמיר גליון 100-min%2Epdf
/htm-webaxy/viewurl.htm?url=ftp%3A%2F%2Fftp%2Eshamir%2Eorg%2Eil%2FShamir%2F31%2E03%2E2020Bshamir100%2Epdf