קבצים

https://www.shamir.org.il/media/sal/pages/839/f39_הנחיות לקיבוץ - תקנות מיום 25.3.2020.cleaned.pdf