קבצים

https://www.shamir.org.il/media/sal/pages/840/f39_נוהל פינוי פסולת מבית של חולה קורונה.cleaned.pdf