קבצים

https://www.shamir.org.il/media/sal/pages/841/f39_טיוטת החוק.cleaned.pdf