קבצים

https://www.shamir.org.il/media/sal/pages/851/f39_16.4.20 הנחיות לגבי הכלבו.pdf