קבצים

https://www.shamir.org.il/media/sal/pages/854/f39_כינוס אסיפות- קורונה - סופי (002).cleaned.pdf