קיבוץ שמיר

הרצאה - "בחירה חופשית - האומנם"

מועד התחלה: יום חמישי , 16/07/2020 , 00:00
מועד סיום: יום חמישי , 16/07/2020 , 00:00
מקום האירוע: מרכז קלור - כפר בלום
להרשמה - https://members.smoove.io/lk0ojp34mi9frbdenf9jgrbpn8s3fte45mwdgng7w5nimwy8ry5eng.ashx
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D