אשר פרי (פליקס פפייפר)

22.3.1912 – 14.4.1950

בן זוג למיצי, אב לרעיה וליאיר. ממייסדי שמיר.

נולד בווינה שבאוסטריה ב-22.3.1912,

נפטר בכ”ד באייר תש”י, 14.4.1950.

קבור בבית הקברות בקיבוץ שמיר.

פליקס נולד והתחנך בווינה, למשפחה יהודית מתבוללת. לאחר סיפוח אוסטריה ע”י הגרמנים במארס 1938 (האנשלוס), שגרם לבהלה ביהדות מרכז אירופה, עלו שרידי יהדות אוסטריה על ספינות שפנו לכל קצווי תבל. יהודים נדדו על פני ימים בחיפוש אחר חוף מבטחים, וחלקם הגיע לארץ-ישראל. כך הצטרף אלינו פליקס, בראשית מלחמת העולם השנייה.

תנאי החיים והעבודה בקיבוץ לא היו קלים, ואף על פי כן נקלט פליקס בינינו והיכה שורשים. ראשית עבודתו הייתה בנמל חיפה. עבודה מפרכת שהוא לא נרתע ממנה ועמד בה בעקשנות ובמסירות. עם הזמן חזר לעבודה שבה היה בקי, להנהלת החשבונות. המספרים היו בעיניו ביטוי לדיונים, החלטות ומעשים.

פליקס היה אדם ישר ומחמיר עם עצמו. תמיד הקדים מילוי חובה למיצוי זכות. חוש המידה, ההומור, התבונה הטבעית, אורך הרוח ונעימות ההליכות – כל אלה אפיינו אותו. תחביבו היה משחק השח, והוא ידע לרכז את מחשבותיו ולהפכן למהלך.

עם הזמן הקים פליקס משפחה עם מיצי ונולדו להם יאיר ורעיה. משפחה הייתה לו מקור עידוד.

פליקס היה שקול ובעל יחס ערכי עמוק לכל סובביו. הותיר זיכרון בהיר של אדם חיובי.

יהי זכרו ברוך!

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן